Skip to main content

Huilen

Als een baby heel vaak of langdurig achter elkaar huilt zonder een duidelijke oorzaak noemen we dit overmatig huilen. Als ouder maakt u zich zorgen waarom uw baby huilt, of uw baby pijn heeft, hoe u hem of haar kunt troosten en hoe u voor een goed slaap en voedingsritme kunt zorgen. Allemaal vragen waar u zorgen om heeft. U heeft vaak alles geprobeerd en niets lijkt te helpen. Het is belangrijk te weten dat uw baby gezond is en dat er geen sprake is van onderliggende ziekte.

Het merendeel van de huilbaby’s ( 95%) is gezond. De ervaring leert dat ouders zich zorgen maken over een medische oorzaak voor het huilen. Daarom wordt uw kind op de poli door de kinderarts onderzocht. Voor adviezen hoe om te gaan met het huilen krijgt u tips en hulp van onze babyconsulenten en pedagoog. We kijken naar uw individuele situatie en maken gebruik van verschillende methoden zoals inbakeren, draagdoeken en we werken met de 5 S’en troostmethode volgens Harvey Karp. Tevens is een dag observatie mogelijk in De Kinderzorg Kliniek als bepaalde specifieke onderwerpen zoals voeding, slapen en gedrag extra aandacht nodig hebben.

We weten ook dat uw kind op zijn best is in haar of zijn eigen omgeving. We streven naar een optimale samenwerking met alle verwijzers in de ketenzorg.  Voor ons team betekent dat dat er altijd in overleg met ouders bijvoorbeeld  een “warme overdracht” zal zijn naar uw huisarts of het Centrum van Jeugd en Gezin in uw regio. “Zorg zo nodig en waar nodig” dat is de beste zorg en de meeste aandacht zo dicht mogelijk bij huis. 

Voor meer informatie zie Huilbaby's | Cyberpoli

Het droomkamertje