Skip to main content

Voor ouders

Wij zien het kind niet los van zijn of haar gezin. Uw kind, u, als ouder of verzorger, zien wij samen als essentieel lid van het multidisciplinair team. U kent uw kind, de gezinssituatie en omgeving waarin zij of hij op groeit het beste. In alle ruimtes van De Kinderzorg Kliniek zult u een ingelijste poster zien hangen van het handvest Kind en Zorg.

Zieke kinderen hebben het fundamentele recht op kindgerichte zorg, wat zoveel betekent als gezinsgerichte zorg en ontwikkelingsgerichte zorg.
Dat is onze intrinsieke motivatie.Ook de kinderversie op https://www.jadokterneedokter.nl/ geeft goed weer hoe we de zorg voor en behandeling van kinderen en hun ouders vorm willen geven.

We hopen dat voor uw kind en u als ouder of verzorger een bezoek aan De Kinderzorg Kliniek een prettige en fijne ervaring zal zijn. Dat u zich welkom en gehoord voelt en dat er met elkaar (kind, ouders en professionals) samengewerkt wordt om duidelijk te krijgen welke zorgen er zijn en welke behandeling passend is.

Onder Afspraak maken leest u hoe u dat via de website direct kan doen en wat er nodig is.

Declaratie
Zolang Stichting De Kinderzorg Kliniek geen contract heeft bij verzekeraars zullen wij ‘niet gecontracteerde zorg’ leveren. Dit betekent dat de betaling van de behandeling anders gaat dan u gewend bent bij een bezoek aan de kinderarts in het ziekenhuis. Als uw kind in de KzK is geweest, krijgt u ongeveer 90 dagen na de eerste afspraak de eerste factuur. Deze factuur stuurt u vervolgens naar uw zorgverzekeraar. Zij vergoeden vaak alles of het grootste deel van de factuur aan u. U kunt dan het bedrag dat u ontvangen heeft van de zorgverzekeraar overmaken op de bankrekening die vermeld staat op onze factuur. U hoeft niets bij te betalen.

Bij de KzK worden dezelfde tarieven in rekening gebracht als in een ziekenhuis. We kunnen u altijd ondersteunen in dit administratieve proces. 

Declaratie Kinderdiëtetiek /Logopedie in De Kinderzorg Kliniek
De diëtetische zorg en prelogopedie worden apart gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar. Per kalenderjaar is er recht op 3 uur dieetadvisering, eventueel dekt een aanvullende verzekering extra uren. Bent u hetzelfde kalenderjaar al bij een diëtist geweest? Vraag dan bij die diëtist of uw verzekeraar na hoeveel tijd er benut is en bespreek dit met onze kinderdiëtist. U krijgt vanuit het secretariaat de tarieven van de leveringsvoorwaarden meegestuurd bij  de eerste afspraak.

Passantentarieven
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Een passantentarief is het tarief dat een behandeling maximaal mag kosten, en is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Klik hier voor de passantentarieven.

Heeft u geen verwijsbrief, maar u wilt toch een consult van de kinderarts, dan geldt het zogenaamde passantentarief. Ook als u niet verzekerd bent hanteren we deze tarieven.

Kindgerichte omgeving
We zijn in de gelukkige omstandigheid geweest dat we met donaties van Stichting Vrienden van CityKids en Stichting Kruimeltje en hun donateurs Het Droomhuis en daarmee ook De Kinderzorg Kliniek volledig kindvriendelijk en huiselijk hebben mogen inrichten zodat de belevingswereld en nieuwsgierigheid van het kind wordt aangesproken.